BAŞINI YER BU HIRS

BAŞINI YER BU HIRS

 

Gözü dönmüş binmiş hırsın atına,

Lav fışkırır boğazından gözünden…

Közü sönmüş arşın yedi katına,

Benzin döker azgın gemsiz özünden…

 

Çat çatlatır her aynayı mor surat,

İlah olmak bu yüzyılda zor murat,

Tersten aksın ister Dicle gür Fırat,

Zehir akar yılandilin sözünden…

 

Bala banar servis yapar yalanı,

Mahareti gizler büyük talanı,

Tosuncuklar doldururlar alanı,

Can kavrulur ateşinin közünden…

 

Bir tufandır viran oldu haneler,

Birbirinden kötü geldi seneler,

Kara bağlar yürek dağlar anneler,

Can usandı zemheriden güzünden…

 

Cantekin der; huzur gönlün niyazı,

Kana bandı kızıl etti beyazı,

Döner bir gün bu zulmünün ayazı,

Kula kulluk doruk zalim yüzünden…