TAŞLAMA

TAŞLAMA

 

Şeytan pirin dilin irin çok kirin,

Dicle Fırat bin yıl yunsa pak etmez…

Haram şirin kurtlu çirin yok mirin,

Özün katran döksem ayran ak etmez…

 

Bin bir surat bukalemun gibisin,

Su görmemiş kara kazan dibisin,

İte dayı doymaz bite bibisin,

Kalbin nasır söz beynine tak etmez…

 

Kürkün kibir türkün cebir kabasın,

Cana tırpan hak hukuka yabasın,

Hep kendine yontan keser çabasın,

Ağır sözü her bir insan hak etmez…

 

Mal mülk kıblen haksız servet imanın,

Değneksiz köy güçsüz ocak limanın,

Gece gündüz yalan dolar kirmanın,

Kahpe felek pis surata şak etmez…

 

Cantekin der; atsam seni sokuya,

Her vuruşta arş boğulur kokuya,

Sen kansersin girdiğin her dokuya,

Sen ötünce karga bile gak etmez…