HIRSIZ

HIRSIZ

 

Aman hırsız yavuz hırsız dur hırsız,

Kuşa döndü tek gelirim maaşım…

Ne zırhım var ne bekleyen muhafız,

Emekliyim etsiz pişer her aşım…

 

Yoldur sana kapı baca pencere,

Tütmez ocak boynu bükük tencere,

Çok arsızsın koydun bizi biçare,

Utandırmaz sele dönen gözyaşım…

 

Elin uzun dil bir metre tok sözün,

Kalbin nasır beynin mısır ok gözün,

Nice hane viran oldu çok közün,

İçim yanar ağrır durur bu başım…

 

Çek elini bu yakamdan hanemden,

Berbat sene bir önce ki senemden,

Çaldıkların yadigârdı nenemden,

Ayaz oldun sürer yaşam savaşım…

 

Cantekin der; azmış hırsız adalet,

Bağdaş kurmuş hanemizde sefalet,

Ceza çekmez vermez kuruş kefalet,

El kol sallar gezer durur çağdaşım…