HEP YASTASIN GÖNÜL

HEP YASTASIN GÖNÜL

Dünya düştür bırak gönül sen yası,
Sevgi baldır baş tacı yap saygıyı…
Toprak oldu giyen ipek atlası,
Sal ipini yeller alsın kaygıyı…

Güzelliği örsün günün tezgâhı,
Gecen olsun iyilikler dergâhı,
Aydınlıkla ömür kıysın nikâhı,
Dostluk eli sarsın derde sargıyı…

Selam verme kötülüğün çarkına,
Gül yasemin dik sen sevda parkına,
İnsan fani gafil varmaz farkına,
Muhtaç kula sevgiyle ser yaygıyı…

Kapı çalar bir gün ecel çavuşu,
Mezarına atmazlar tek kuruşu,
Konuşulur dünyadaki duruşu,
Yapılanlar belirliyor yargıyı…

Cantekin der; gönül güller ser yola,
Yürü her gün güzellikle kol kola,
Kin nefreti sokma çarpan ak sola,
Düşen dala hemen uzat kargıyı…