DOĞA NEFESTİR

DOĞA NEFESTİR

Gel git diye iki kapı,
Koca hana konmuş baştan…
Kul emeği her bir yapı,
Kimi toprak kimi taştan…

Ölmez gibi yaşar fani,
Senden önce gelen hani,
İnsanlığa hırslar mani,
Karun bile gitti yaştan…

Ağaç nefes kıyma cahil,
Beton doldu güzel sahil,
Bu yağmaya olma dâhil,
Doğa çeker aklı şaştan…

Halka hançer sizin kumar,
Atar bir gün doğa şamar,
Ne mal kalır ne de damar,
Bir iz kalmaz gözden kaştan…

Cantekin der; talan doğa,
Birdir koltuk patron ağa,
Bizler sustuk azdı boğa,
Olacağız ekmek aştan…