KÜL BAHAR YAZIM

KÜL BAHAR YAZIM

Baharım kül yazım duman,
Ömür yok bir tadın tuzun…
Dar edildi koca umman,
Dünya tahtı itle yozun…

Gam kederden çöktü omuz,
Çok âdemden paktır domuz,
Her devirde ayrı rumuz,
Bal armutlar aç göz bozun…

Selam vermem her bir ferde,
Çelme takar sokar derde,
Meydan kalmış bak namerde,
Direnmektir tek bir kozun…

Kılıf bulur haram mala,
Köşe döndü çala çala,
Ayaz vurur bizim dala,
Dilenciye döner pozun…

Cantekin der, hazan ahval,
Aç mideye boştur maval,
Ekmek vermez çalar kaval
Boğdu bizi duman tozun…