HÜCREDE ZAMAN

HÜCREDE ZAMAN

Özlem dolu günler zordur bitmiyor,
Hayaliniz bana artık yetmiyor,
Dertler başımıza çökmüş gitmiyor,
Geçer kara günler sabır evlatlar…

Sevgi şefkat ile sizi büyüttüm,
Her gün kollarımda zevkle uyuttum,
Sizlerden kendimi derdi unuttum,
Geçer kara günler sabır evlatlar…

Hücrenin duvarı kördür sağırdır,
Fikir suçlusuyum cezam ağırdır,
İşkence yürekte derttir kahırdır,
Geçer kara günler sabır evlatlar…

Kokuşmuş sistemin utanç yasası,
Teneke vicdanlı sorgu masası,
Özgürlük düşmanı zulüm asası,
Geçer kara günler sabır evlatlar…

Cantekin der; canlar görmedim bahar,
Acınızla her gün yürek isyankâr,
Cümlemizi yaktı Kenan sahtekâr,
Geçer kara günler sabır evlatlar…

1980